Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWykaz zbędnych składników majątku ruchomego Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tokio

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Bartosz Woźniczko | 2017-12-07 06:36:23
samochód,

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729) WPHI zagospodaruje zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego poprzez:

Ogłoszenie

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż

mienia zbędnego

 

1. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tokio z siedzibą w Orix Meguro Building 2F,1-24-12 Meguro, Meguro-ku, Tokio 153-0063, Japonia tel.: +81-3-5437-5050, ogłasza ponowny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:

 

Marka/typ: Nissan FUGA, moc silnika: 280 KM, rok produkcji 2009, nr rejestracyjny GAI-6807, cena wywoławcza 300 000 JPY. Pojazd został nabyty, jako składnik majątku placówki dyplomatycznej w związku, z czym nabywca spoza korpusu dyplomatycznego jest zobowiązany do uiszczenia wszelkich ewentualnych zobowiązań podatkowych (domiar podatkowy).

 

2. Ustala się termin przetargu na dzień 8.12.2017 r. na godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tokio.

3. Warunkiem prawidłowego przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium gotówką, przelewem na n/w konto Wydziału w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 8.12.2017 r.

4. Aukcję prowadzi wyznaczona przez WPHI osoba.

5. Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków i opłat dotyczących transakcji kupna.

6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

7. Rozpoczynając przetarg, komisja przetargowa:

1. Stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu;

2. Ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie, miejscu i formie;

3. Podaje cenę wywoławczą oraz pozostałe warunki przetargu.

4. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium; nie zawiera danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta

8. Po zatwierdzeniu protokołu przetargu, nabywca zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży oraz opłacić w ciągu 5 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu wylicytowanej ceny przelewem na konto Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tokio z dopiskiem marki samochodu na n/w rachunek:

The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd.Gotanda Branch

2-19-3, Nishigotanda 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031 Japan

Branch No.: 537

Account No.: 1219772

SWIFT/BIC: BOTKJPJT

Account owner: Embassy of the Republic of Poland, Trade and Investment Promotion Section, Orix Meguro Bldg. 2F, 1-24-12 Meguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0063, Japan.

9. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wydziału lub pod nr tel. +81-3-5437-5050. Przedmioty przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu tel. +81-3-5437-5050.

10.Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienie bez podania przyczyny oraz przerwanie przetargu na każdym etapie.

11.Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w okresie od 22.11.2017 r. do 7.12.2017 r.