Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWspieranie polskich eksporterówpl
Udostępnij Drukuj Pobierz PDF
Osoba kontaktowa
Iwona Wesołek
izba@pcc.org.pl
Tel: 618517848
www.pcc.org.pl

Język komunikacji:
Angielski, Polski,

Opis przedmiotu zamówienia

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji to organizacja samorządu gospodarczego o zasięgu ogólnopolskim. Powstała w październiku 1995 roku, z inicjatywy najprężniej działających wielkopolskich przedsiębiorstw. Od początku swego istnienia zrzesza firmy polskie i zagraniczne, z różnych branż.

Misją Izby jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw, poprzez realizację na ich rzecz usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami członków. Celem Izby jest działanie w interesie i na rzecz rozwoju zrzeszonych przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych.

Izba oferuje firmom członkowskim :
W zakresie rozwijania współpracy z zagranicą:
• bieżący dostęp do informacji gospodarczych, ważnych z punktu widzenia prowadzenia współpracy z zagranicą,
• pomoc w rozwijaniu kontaktów handlowych w kraju i zagranicą
• wyszukiwanie i weryfikację potencjalnych partnerów gospodarczych
• możliwości udziału w spotkaniach bezpośrednich z przedsiębiorcami z zagranicy odwiedzających PIGIEiK, poszukujących partnerów do współpracy,
• informację i doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych związanych z rozwojem eksportu, pomoc w uzyskiwaniu tych dotacji, pisaniu i składaniu wniosków, sporządzaniu planów rozwoju eksportu oraz ich realizacją,
• udział w misjach gospodarczych i targach w kraju i zagranicą
• pomoc w zakresie wprowadzania produktów i usług na poszczególne rynki zagraniczne,
• doradztwo w zakresie realizacji transakcji zagranicznych, w tym przygotowanie oferty handlowej, kontraktu, zabezpieczenie płatności, doradztwo w zakresie finansowania transakcji zagranicznych, obsługi bankowej, prawnej i logistycznej,
• legalizację dokumentów handlowych

Izba współpracuje z polskimi i zagranicznymi izbami oraz organizacjami gospodarczymi, których celem jest wzajemna wymiana informacji, wspólna organizacja inicjatyw gospodarczych takich jak misje gospodarcze, targi, konferencje, sympozja i rozwój wzajemnych kontaktów gospodarczych. Ważnym elementem osiągania sukcesu jest współpraca Izby z polskimi placówkami handlowymi za granicą oraz przedstawicielami zagranicznych placówek dyplomatycznych w Polsce
W zakresie prowadzenia działalności gospodarczej:
• bieżący dostęp do informacji gospodarczych, w tym m.in. o:
- zmianach w przepisach prawnych, finansowych i podatkowych
- najnowszych wydarzeniach gospodarczych w Polsce i na świecie,
- możliwościach udziału w targach i spotkaniach kooperacyjnych,
- możliwościach nawiązywania współpracy z jednostkami naukowymi (informacja o gotowych do wdrożenia nowych technologiach i rozwiązaniach)
• konsultacje z ekspertami PIGIEiK w zakresie administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej,
• pełną informację na temat dostępnych funduszy unijnych, pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje, pisaniu biznes planów, doradztwo w zakresie innowacyjności,
• udział w szkoleniach o tematyce związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• promocja oferty firmy wśród pozostałych członków Izby i firm współpracujących, celem nawiązania nowych kontaktów biznesowych,
• promocja oferty firmy członkowskiej na stronie PIGIEiK oraz w biuletynie MONITOR
• biuletyn izbowy „MONITOR” oraz publikacje własne PIGIEiK,
• udział w konsultacjach społecznych w zakresie zmian w przepisach wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzonych przez administrację publiczną na szczeblu lokalnym i centralnym,
• udział w spotkaniach z przedstawicielami władz lokalnych oraz krajowych, a także specjalistami w danych dziedzinach,
• udzielenie referencji, zaświadczeń o członkostwie oraz otrzymanie certyfikatu firmy członkowskiej PIGIEiK w Poznaniu


CPV


  • Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Załączniki
Typ oferty
Kooperacja
Kraj
Polska
Termin składania ofert
20.09.2017
Ważna od
24.03.2017
Branże
Doradztwo/consulting/edukacja, IT/ICT, Usługi finansowe, Sektor kreatywny, Transport i logistyka, Budownictwo i architektura, Energia i surowce odnawialne, Pozostałe branże, Przemysł jubilerski, Wyposażenie wnętrz, Produkcja mebli, Produkcja środków transportu, Maszyny i urządzenia, Produkcja i przetwórstwo metali, Farmacja i biotechnologia, Przemysł chemiczny i kosmetyczny, Przemysł drzewny i papierniczy, Odzież, tekstylia, wyroby skórzane, Przetwórstwo spożywcze, Warzywa i owoce,
Nabywcy poza granicami kraju
TAK